Slutförda projekt

BRF Poppel Park

Ett tryggt boende i en BRF med Villakänsla med Pool.

Fastigheten är omgärdad av en mindre mur och grind.

ett häst stall

Hästgård med 7 lägenheter

Ombyggnad och utveckling av Lantbruksfastighet till Hästgård med 7 lägenheter där man kan hyra lägenhet och ha hästen hemma

Klinker i trapphus i GBG

Förstärkning av golvet och omläggning av trapphusets klinker golv i gammalt hus i gammal stil

Entrétrappa

Ny entrétrappa istället för en frost sprängd betongtrappa

Ombyggnad av Bisättningshuset i Vallda Församling

Ombyggnad av Bisättingshuset i Vallda församling, ny plats för kistkyl, ombyggnad av golv, ny värme och målning m.m.

Fuktskadad krypgrund

En av de fuktskadade krypgrunder vi åtgärdat

Vinkällare i krypgrund

Framtagning av lösning för ny vinkällare i Kryputrymme